KUKA SEIDA?

Yhteiskuntaa muovaava ja ihmisiä inspiroiva moottoriturpa, joka ei jätä kylmäksi

Tulin perheeni kanssa kiintiöpakolaisena Suomeen vuonna 1996. Pakolaisstatuksen saamisella on ollut merkittävän myönteinen vaikutus elämääni ja mahdollisuuksiini. Kävin peruskouluni ja lukion Vaasassa ja suoritin ylemmän korkeakoulututkintoni Turussa, jossa opiskelin poliittista historiaa.


Olen asunut Suomessa 25 vuotta. Tämän aikana olen päässyt näkemään, kuinka Suomi on muuttunut eikä se ole aina ollut positiivista. Siksi koen, että pragmaattisten ja rakentavaan dialogiin pyrkivien maahanmuuttajataustaisten ääntä tarvitaan integraatiosta ja turvallisuudesta keskusteltaessa.  


Päätin aktivoitua poliittisesti, koska haluan ajaa rakentavaa ja asiantuntevaa keskustelua. Minulle tärkeitä asioita ovat humanitäärisistä syistä turvapaikan saaneiden tehokkaampi kotouttaminen, täyshunnun kieltäminen, islamin vallan vähentäminen Suomessa sekä passivoivan sosiaaliturvajärjestelmän korjaaminen. Haluan palauttaa työn teon arvostuksen niin, että se näkyy jokaisen kukkarossa. Vain työllä luomme kasvua.


Olen mukana tekemässä osallistavaa maahanmuuttopolitiikkaa. Haluan pitää siitä kaikesta hyvästä kiinni, millä tätä maata on rakennettu. Yhteiskunta tarvitsee tekijöitä. Ja minä toimin.


Olen ehdolla vuoden 2023 eduskuntavaaleissa Helsingin vaalipiirissä. 


Learn about Seida in English.


Pakolaisleiristä maisteriksi

Olen Seida Sohrabi, vaasalaistaustainen Turun yliopistosta valmistunut valtiotieteiden maisteri, jonka sydäntä lähellä ovat Suomen asiat ja Suomen turvallisena ja vakaana pitäminen myös seuraaville sukupolville. 

Olen yläkoulusta lähtien ollut kiinnostunut yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, historiasta ja politiikasta ja näin ollen tuntui luontevalta hakea opiskelemaan valtiotieteitä. Olen toiminut Vaasassa varavaltuutettuna, vetänyt kahta projektia, joista toinen oli valtakunnallinen, ja ollut mukana puoluepolitiikassa reilun 10 vuoden ajan. Olen osallistunut moniin yhteiskunnallisiin keskusteluihin ja minut on pyydetty useisiin paneelitilaisuuksiin puhumaan maahanmuutosta, turvallisuudesta, naisten asemasta ja uskonnollisesta extremismistä. Näiden aiheiden ympärillä asiantuntijuuteni on vahvinta, sillä tutkimustiedon ja opiskelun lisäksi minulla on aiheista omakohtaista kokemusta. 


Toimin yhteiskunnallisena vaikuttajana ja konsultoin Suomen viranomaisia ja muita päättäjiä maahanmuuttoon ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Vahvimmat osaamisalueeni ovat maahanmuutto, kotouttaminen sekä Lähi-itä ja islam. Keikkailen ympäri Suomea kouluttamassa viranomaisia kotouttamiseen ja kunniaan liittyvään väkivaltaan liittyvissä asioissa. Asiakkainani ovat olleet laaja juokko erilaisia toimijoita, muun muassa poliisista, ensi- ja turvakodista, maahanmuuttovirastosta sekä koulusta ja kirkosta. Tarjoan luentoja suomeksi ja englanniksi. Saan kutsuja myös erilaisiin paneelitilaisuuksiin sekä televisio- ja radio-ohjelmiin keskustelemaan yhteiskunnallisista ilmiöistä. Sivutoimisen keikkailun lisäksi toimin Ilta-Sanomien kolumnistina. Kirjoitan lehteen joka toinen viikko.


Näin generalistina olen päässyt tekemään kaikenlaisia töitä niin Kelassa, ulkoministeriössä kuin koulussakin resurssiopettajana. Työtehtävät ovat antaneet minulle näköalapaikan ymmärtää yhteiskuntamme instituutioiden ja toimijoiden keskinäistä yhtälöä ja sitä missä ovat kipukohdat. Erityisesti koulussa tekemäni työ oli kasvattava kokemus ja pääsin aidosti tekemään ruohonjuurityötä lasten ja nuorten hyväksi.


Olen ollut mukana useissa yhdistyksissä, toiminut varapuheenjohtajana sekä tehnyt vapaaehtoistyötä. Toimin tällä hetkellä Etnisten suhteiden neuvottelukunnan (ETNO) varajäsenenä. Vuonna 2016 pääsin Virginia Techin yliopistoon opiskelemaan lukukaudeksi islamin ja Lähi-Idän tutkimusta. Paluuni jälkeen olin töissä Kelassa tehden yleisen asumistuen ratkaisuja. Sen jälkeen olen ollut muun muassa Suomen ulkoministeriön palveluksessa Yhdysvalloissa.


Olen asunut Suomessa reilut 20 vuotta. Tämän aikana olen päässyt näkemään, kuinka Suomi on muuttunut. Muutos ei aina ole ollut positiivista. Siksi koen, että pragmaattisten ja rakentavaan dialogiin pyrkivien maahanmuuttajataustaisten ääntä tarvitaan integraatiosta ja turvallisuudesta keskusteltaessa. Meidän täytyy välttää yksinkertaistamasta laaja-alaisia ilmiöitä. Uskon, että tiettyjen asioiden välttelyllä tai niiden vähättelyllä ajaudumme tilanteeseen, jossa keskustelun valtaavat juuri ne ihmiset, joiden puheet ovat tuomitsevia. Tätä ei saisi tapahtua. Otetaan esimerkiksi keskustelu maahanmuutosta ja maahanmuuttajista. Ei ole esimerkiksi kenenkään eduksi, että heterogeeninen maahanmuuttajaryhmä tai muslimiyhteisö kuvaillaan yhdenlaiseksi ja sitä aletaan pitää totuutena. Termit ja käsitteet on oltava kunnossa. Maahanmuuttajia on monenlaisia ja heidän niputtamisensa samaan lokeroon on väärin. Se on pois asiallisesta ja asiantuntevasta keskustelusta. 


Politiikan täytyy pysyä muutosten perässä. Muuten ajaudumme tilanteeseen, josta on vaikea itsemme nostaa ylös. Tätä ei kukaan halua. Siksi on hirveän tärkeää, että maahanmuutosta, turvallisuudesta ja uskonnollisista ääriliikkeistä, mitkä ovat aikamme ongelmia, puhuvat ne, jotka tietävät asiasta. Emme voi ruokkia sellaista keskustelukulttuuria, jossa vältämme puhumasta asioista niiden oikeilla käsitteillä, koska pelkäämme loukkaavamme jotakin tiettyä ihmisryhmää, tai pelätessämme leimatuksi tulemista. Puurot ja vellit sekoittuvat helposti esimerkiksi turvapaikanhakijoista ja pakolaisista puhuttaessa. Samaa tapahtuu islamista ja muslimeista keskusteltaessa. Käsitteet menevät sekaisin niin politiikoilla kuin toimittajillakin aina välillä. Kun näin tapahtuu, asiat ja ilmiöt vääristyvät. Vaarana on, että toinen osapuoli ymmärretään väärin joko tahallaan tai tahattomasti. Tämä ei ole tervettä kehitystä. Meidän on uskallettava puhua suoraan oikeita termejä käyttäen ja oltava myös valmiita kuulemaan eriäviä mielipiteitä. Tämä koskettaa kaikkia osapuolia.


Olen halunnut aktivoitua poliittisesti ja ottaa kantaa, koska koen, että politiikka tarvitsee aikaansaavia tekijöitä, jotka eivät pelkää kritiikkiä ja leimautumista, josta myös minä olen saanut osani. Haluan ajaa rakentavaa keskustelua ja päätöksentekoon asiantuntemusta. Minulle tärkeitä asioita ova humanitäärisistä syistä turvapaikan saaneiden tehokkaampi kotouttaminen, islamin vallan vähentäminen Suomessa sekä passivoivan sosiaaliturvajärjestelmän virheiden korjaaminen ja täyshunnun kieltäminen. Meillä on esimerkiksi pakolaistaustaisia äitejä, jotka kotihoidontuen turvin jäävät pitkäksi aikaa kotiin. Meidän on saatava yhä useampi työmarkkinoiden piiriin. 


Haluan olla mukana luomassa dialogia ja sitä kautta politiikkaa, joka ajaa Suomen ja kaikkien suomalaisten etua. On aika tuoda keskusteluun muitakin ääniä maahanmuuttajapiiristä kuin vain sellaisia, joissa kritiikki teilataan rasismiksi tai suvaitsemattomuudeksi. Uhriutumiselle ei pidä antaa tilaa, vaan rehelliselle dialogille.


Jos johonkin lähtee mukaan, on kritiikki ja keskustelu kestettävä. Tämä ei tarkoita asiattoman sisällön sietämistä, vaan asioista ja ilmiöistä puhumista niiden oikeilla nimillä. Aina ei välttämättä pidä muuttaa, vaan joskus on pidettävä kiinni siitä, mikä on saavutettu ja mikä toimii. Yhteiskuntamme on maailman parhaimpia ja sellaisena sen haluan jatkossakin pitää.