TYÖPERÄINEN MAAHANMUUTTOTYÖPERÄISEN MAAHANMUUTON LUPAKÄSITTELYT TULEE ERIYTTÄÄ ERILLISILLE TOIMIYKSIKÖILLE


SUOMEN VÄESTÖKEHITYS on epäsuhtainen ja huoltosuhde heikko. Syntyvyys laskee, mutta ihmiset elävät pidempään. Mistä työntekijöitä huolehtimaan ikääntyvästä väestöstä? Sote-alalla tarvitaan noin 200 000 uutta työntekijää vuoteen 2035 mennessä. Pulaa tulee olemaan erityisesti lähi- ja perushoitajista.


Meillä on samaan aikaan paljon työttömiä ja paljon työtä vailla tekijää. Tähän ongelmakohtaan on tartuttava samalla kun edistämme työperäistä maahanmuuttoa. Työttömille on löydyttävä mielekästä työtä. On isojen muutosten aika. Panostetaan työperäiseen maahanmuuttoon siten, että sujuvoitetaan kaikkia osia, jotka liittyvät uuteen maahan integroitumiseen.


Suomen on kyettävä houkuttelemaan työperäisiä maahanmuuttajia Suomeen sujuvilla oleskelulupa- ja rekisteröintiprosesseilla, hyvällä koulutuksella, hyvin toimivalla terveydenhuollolla ja turvallisuutta takaamalla. Kaikkialla Euroopassa väki ikääntyy, joten kilpailemme samoista resursseista. Tehdään asiat fiksummin ja sujuvammin. Toimet suunnanmuutoksen aikaansaamiseksi on aloitettava nyt.


Lisää ratkaisuja

  • Sujuvoitetaan työ- ja opiskeluperustaisia oleskelulupaprosesseja - päätöksen on tultava kuukaudessa, mielellään muutamassa viikossa.
  • Yhteensovitetaan oleskelulupaprosesseihin liittyvien eri viranomaisten tietojärjestelmät.
  • Eriytetään työhön ja opiskeluun perustuvan maahanmuuton tehtävät erillisille toimiyksiköille maahanmuuttoviraston sisällä. Sisäministeriön sijaan työstä ja opiskelusta lähtöisin olevien oleskelulupien ohjauksesta ja resursoinneista vastaisi jatkossa esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriö.
  • Osoitetaan maahanmuuttovirastolle lisää resursseja viraston tarpeiden mukaan ja kehitetään tehokkaampi asianhallintajärjestelmä (UMA).
  • Poistetaan ulkomaalaisen työvoiman saatavuusharkinta.
  • Otetaan käyttöön automatisoitu tunnistautuminen.
  • Nopeutetaan digi- ja väestötietoviraston (DVV) antamia päätöksiä.