TURVAPAIKANHAKIJATTURVAPAIKANHAKIJOITA TULEE AUTTAA ENSISIJAISESTI LÄHTÖALUEILLA


NYKYINEN TURVAPAIKKAJÄRJESTELMÄ on altis väärinkäytöksille ja vaatii päivittämistä, jotta apu voidaan kohdentaa kaikista hädänalaisimmille. Hädänalaisia tulee auttaa ensisijaisesti tukemalla ihmisoikeuksien toteutumista ja yhteiskunnallista kehitystä lähtöalueilla. Euroopan ja Suomen kyky kansainvälisen suojelun tarjoamiseen alueellaan on väistämättä rajallinen. Suuret elintasoerot, korkea asumisperusteinen sosiaaliturva ja vapaa maahanmuutto eivät voi olla voimassa yhtä aikaa.


KULTTUURIEROJEN SUHTEEN TÄYTYY OLLA REALISTINEN. Integroituminen yhteiskuntaan ei tapahdu automaattisesti.  Eurooppa on edistynyt ihmisoikeuksissa ja tasa-arvossa niin pitkälle, että täällä on sokaistuttu sille, millainen tilanne muualla maailmassa on. Olemme sinisilmäisiä ajatellessamme, että iso määrä nuoria miehiä voidaan tuoda vieraasta kulttuurista ja istuttaa heihin heti länsimaisia arvoja. Hyvään pitää pyrkiä, mutta sinisilmäinen ei saa olla.


Turvapaikanhakijat, jotka eivät pysty uudessa kotimaassa turvaa tarjoamaan toisille eivät turvaa ansaitse. Rikolliset ulkomaalaiset on viipymättä karkotettava. Henkilöt, joille ei myönnetä turvapaikkaa, on palautettava lähtömaihin mahdollisimman nopeasti.


EUROOPAN UNIONIN on etsittävä yhteisiä ratkaisuja turvapaikkapolitiikkaan ja siirtolaisuuskysymykseen. Sujuvan ja toimivan turvapaikkaprosessin takaamiseksi on perustettava YK-johtoisia turvapaikkakeskuksia turvallisille EU:n ulkopuolisille alueille. EU:n ulkorajojen valvontaa pitää tehostaa ja jäsenmaiden yhteistyötä tiivistää.