ULKO- JA TURVALLISUUSPOLITIIKKA

SAMAAN AIKAAN KUN AUTAMME UKRAINAA MEIDÄN PITÄÄ VAHVISTAA OMAA PUOLUSTUSKYKYÄMME


NATO-MATKA ei päädy Nato-jäsenyyden ratifiointiin, vaan alkaa siitä. Maailman epävarmuus pakottaa meidät pysymään hereillä ja varautumaan kaikenlaiseen, kuten Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyttä jarruttanut Turkki on osoittanut. Suomalaisten on tänä aikana pidettävä pää kylmänä ja huolehdittava toinen toisistaan. Ukrainaa ei saa unohtaa eikä sotaan väsyä, sillä Ukraina taistelee itsenäisyytensä lisäksi koko läntisen demokratian puolesta. Lännen on autettava kaikin mahdollisin tavoin; aseita, tiedusteluapua, diplomatiaa, painostusta...


SUOMEN UUTTA ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTISTA LINJAA on päivitettävä ja se tulee tehdä yhdessä kaikkien eduskuntapuolueiden kesken isänmaallisessa yhteisymmärryksessä. Oma maanpuolustuksemme ja kriisinhallintamme on turvattava ja ruoantuotannon omavaraisuutta on vahvistettava.


Näen, että Lähi-idän ja islamin asiantuntijuudelleni on suuri tilaus eduskunnassa. Haluan hyödyntää kokemuksiani ja taitojani Suomen hyväksi. Pakolais- ja kurditaustallani on ollut suuri vaikutus siihen miten näen itsenäisyyden: se on hauras, sen eteen on taisteltu ja siitä on kaikin tavoin pidettävä kiinni. Se, ettei Kurdistan ole itsenäinen valtio johti sukumme pakolaisuuteen. Pakolaisuus ja kiinnostus historiaa kohtaan sai minut aikoinaan hakemaan Turun yliopistoon opiskelemaan poliittista historiaa.


SUOMI ON TOIMINUT HISTORIAN KÄÄNNEKOHDISSA: Kun naapuri on ollut heikko, olemme tarttuneet tilaisuuksiin esimerkiksi liittymällä Euroopan Unioniin. Strategia on toiminut ja siksi sitä täytyy jatkaa johdonmukaisesti. Tilaisuuksiin pitää tarttua, kun mahdollisuus avautuu.


Presidentti J.K Paasikivi totesi vaaran vuosina suomalaisille:

"Kansojen elämäntie ei ole tasaista nousua ylöspäin, niin kuin mielellämme toivomme. Toisinaan se painuu laakson pohjaan - laakson, joka voi olla kuin syvä rotko. Mutta laakson pohjasta nousee polku rinnettä ylös. Nousu on milloin loivempi, milloin jyrkempi. Mutta aina päästään lähemmäs aukeita vapaita aloja, joista Jumalan taivas yhä valoisampana eteen avautuu."


Suomella pitää olla kaikki mahdollisuudet isänmaan puolustamiseen. On navigoitava viisaasti ja harkitusti uudessa todellisuudessa ja myöntää tosiasiat, jotka historia on opettanut. Varmaa on se, että Suomen ja koko Euroopan tulee keskittyä puolustuksen vahvistamiseen, energiaomavaraisuuteen, erilaisten terveysriskien hallintaan, kansainvälisen aseman vahvistamiseen ja vahvaan yhteistoimijuuteen. On ymmärrettävä hyökkääjän häikäilemätön ja turmeltunut sielunmaisema, jotta voimme pitää kiinni turvallisuudesta, joka on valtion tärkein tehtävä. Suomen tärkein itsenäisyyden tae on suomalaisten oma puolustustahto.


EUROOPAN RIVIEN ON OLTAVA TIIVIIT, jotta vahvalla pohjalla rakennettu pilari kestäisi kovimmassakin tuulessa. Tuhansia vuosia sitten elänyt kreikkalainen ajattelija Aisopos osoitti, että yhteen sidotut niput eivät katkea yhtä helposti kuin jos niitä katkaisee yksi kerrallaan. Venäjä ei pysähdy Ukrainaan, mikäli se saa maan vallatuksi. Siksi meillä on oltava rohkeutta toimia peloistamme huolimatta ja seistävä yhdessä sivistyneinä eurooppalaisina barbarismia vastaan. Eurooppalaista yhteistyötä tarvitaan ja sitä pitää vahvistaa. Mitä kauempana venäläiset sotilaat ovat rajaltamme, mitä pidempään ukrainalaiset jaksavat puolustautua ja mitä enemmän venäläistä kalustoa tuhotaan, sen parempi meille. Vaikka sota ei etene, kuten Putin ylimielisyydessään kuvitteli, on pidettävä mielessä, että venäläiset oppivat sodassa tekemistään virheistä ja pyrkivät jatkossa tekemään asiat paremmin.