TALOUS, TYÖLLISYYS JA SOSIAALITURVA

VAHVA TALOUS ON HEIKOMMANKIN TURVA


On selvää, että kriisejä hoitava valtio velkaantuu. Mutta on ongelmallista, jos velkaa ottamalla kasvatetaan julkisia menoja ja ylitetään sovitut menokehykset. Suomi on tilanteessa, jossa sillä on rakenteellisia ongelmia, heikko tuottavuuskehitys, kireä verotus ja epäsuhtainen väestökehitys. Yhteiskuntamme perusasiat ovat rapautuneet. Vaikka hyvinvointivaltion tulevaisuus on uhattuna, on meillä ratkaisun avaimet olemassa.


Kansainvälisesti kilpailukykyistä yritystoimintaa tulee tukea yhä paremmalla koulutuksella, kansainvälisesti erikoistuneella huippuosaamisella, korkeatasoisella teknologialla ja ympäristöystävällisyydellä. Kilpailukykyisellä yrittämisellä luodaan työpaikkoja, hyvinvointia ja varallisuutta. Mitä useampi meistä on työelämässä, sitä enemmän syntyy työtä ja hyvinvointia ja vain sitä kautta voidaan auttaa kaikkein heikommassa asemassa olevia.


KUN YRITYKSET MENESTYVÄT, SUOMI MENESTYY. Yritysten ja yrittäjien pitää voida tehdä pitkäjänteisiä suunnitelmia, joita voi toteuttaa ilman verotuksen ja muun lainsäädännön tuomia yllätyksiä. Innovatiivisia yrityksiä pitää tukea niin, että mahdollinen epäonnistuminen kohdistuu ainoastaan yritysomaisuuteen eikä koko siihenastiseen varallisuuteen. Kannustetaan yrityksiä innovatiivisuuteen ja uudenlaisen teknologian testaukseen ja käyttöönottoon.


PUOLUEISTA KOKOOMUS tuntee markkinatalouden ylivoimaisesti parhaiten. Kokoomus on uskaltanut kannattaa sitä myös silloin, kun se ei ole ollut muodikasta. Markkinatalous ei ole päämäärä eikä arvo. Se on työkalu, jolla hyvinvointi saadaan aikaan. Taitamattomasti ohjattu markkinatalous johtaa vääränlaiseen ajatteluun ja tilanteeseen, jossa heikoimmat jäävä jalkoihin. Näin ei saa tapahtua.


Lisää ratkaisuja

  • Opetetaan lapsille peruskoulussa vastuullista rahankäyttöä ja kansantaloutta.
  • Panostetaan koulujen perustehtävään ja jarrutetaan kroonistunutta uudistamista ja kehittämistä.
  • Edistetään paikallista sopimista ja puretaan palkanmuodostuksen jäykkyyttä.


TYÖ LUO KASVUA JA HYVINVOINTIA, ANKARA VEROTUS TOIMEETTOMUUTTA


SUOMI ON TASA-ARVOINEN JA SIVISTYNYT YHTEISKUNTA. Meillä on velvollisuus ja vastuu jättää tämä maa parempaan kuntoon kuin millaisena olemme sen hoitaaksemme saaneet. Kokoomus valitsee työn, koska se on ainoa tapa säilyttää suomalaisille tärkeä hyvinvointiyhteiskunta. Kasvun ja aineellisen hedelmän lisäksi työ tuo ihmisille vahvuutta, ja henkistä kanttia. Haluamme pelastaa hyvinvointiyhteiskunnan tekemällä määrätietoisia, vaikeitakin uudistuksia.


VERONKIRISTYKSEN TIE on loppuun käyty. Ankaran progressiivisen verotuksen ja anteliaan sosiaaliturvan vuoksi ihmiset jättävät työtä tekemättä. Olen todistanut näin tapahtuneen useita kertoja työskennellessäni Kelassa asumistuen käsittelijänä ja TE-toimistossa asiantuntijana.


Kelassa työskennellessäni laskin 1 200 euroa ja 600 euroa bruttona tienaavien henkilöiden kaikki nettotulot yhteensä. Molemmat henkilöt tekivät töitä ja saivat sosiaalietuuksia, mutta ensimmäinen, joka tienasi tuplasti ja teki enemmän töitä, sai vain noin 150 euroa enemmän tililleen. Vähemmän työtä tekevä sai paljon enemmän sosiaalietuuksia. Malli ei kannusta työhön, ei ole yhteiskunnallisesti kannattava eikä se ole oikeudenmukainen.


Olen todistanut myös tilanteen, jossa henkilö koki hyödyllisemmäksi lopettaa työsuhteen määräaikaisuuteen, vaikka mahdollisuus olisi ollut jatkaa töitä. Hän sai edellisen työn perusteella maksettavaa ansiosidonnaista työttömyysetuutta saman verran kuin työstä, josta hän kieltäytyi. Työttömyyskassan maksama työttömyyskorvaus oli siis kannattavampi vaihtoehto.


TARKOITUKSENI ei ole syyllistää tai osoittaa sormella yksilöitä. Ongelma on järjestelmä, jonka takia sadattuhannet suomalaiset jättäytyvät mahdollisesta kokoaikatyöstä tai lisätyöstä sen kannattamattomuuden vuoksi.


LASKISIN keskituloisten ansiotuloverotusta kahdella prosenttiyksiköllä. Ihmiselle pitää jäädä enemmän rahaa käteen.


Lisää ratkaisuja

  • Pidetään yritysverojärjestelmä kansainvälisesti kilpailukykyisenä.
  • Puretaan kannustin- ja tuloloukut.
  • Pienennetään työtulojen vaikutusta etuuksiin.
  • Alennetaan päivähoitomaksuja.
  • Poistetaan opintotuen tulorajat.
  • Yhteensovitetaan eläke- ja työtulot - tuetaan ikääntyneiden työntekijöiden mahdollisuuksia jatkaa työelämässä.


ULOTETAAN ANSIOSIDONNAINEN TYÖTTÖMYYSTURVA KAIKILLE JA TEHDÄÄN SIITÄ TYÖHÖN KANNUSTAVA


Ansiosidonnaisen uudistaminen on tutkitusti parhaimpia keinoja purkaa kannustinloukkuja, lisätä työllisyyttä, kasvattaa käytettävissä olevien tulojen määrää ja vahvistaa julkista taloutta. Kestoltaan pitkä ansiosidonnainen työttömyysturva hidastaa työllistymistä ja palautumista työmarkkinoille.


ANSIOSIDONNAISTA TYÖTTÖMYYSTURVAA tulee porrastaa, lyhentää sen kesto 300 päivään ja ulottaa se koskemaan kaikkia. Kaikki palkansaajat eivät ole oikeutettuja ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan, vaikka kaikki palkansaajat osallistuvat työttömyysturvajärjestelmän rahoittamiseen maksamalla työttömyysvakuutusmaksua. Tämä ei ole reilua.


SOSIAALITURVAA ja verotusta uudistetaan siten, että työllä ansaitusta eurosta jää pienillä tuloilla selvästi enemmän käteen. Työn pitää olla aina kannattavampaa kuin työstä kieltäytymisen.