POLITIIKASSA TARVITAAN YHTEISTYÖTÄ - RAKENNETAAN HAJOTTAMISEN SIJAAN

Asiallinen ja rakentava keskustelu on ollut minulle aina tekemiseni keskiössä. Miten me kohtaamme toinen toisemme? Kuinka me keskustelemme toisillemme - pyrimmekö kuulemaan ja kuuntelemaan - silloinkin, kun olemme vähiten samaa mieltä.

Kriittinen ajattelu kaipaa puolustajia. Trendit ja maailma ympärillämme ovat osoittaneet, että keskustelukulttuurin heikentymisestä seuraa yhteiskunnan polarisoituminen. Huoli on otettava vakavasti.

Maltillisuudelle, pragmaattisuudelle, ratkaisukeskeisyydelle ja yhteistyölle on tilausta. Sen toteutumisesta olemme jokainen vastuussa.

Päätoksenteko kaipaa enemmän realisteja kuin idealisteja. Enemmän kompromissiin kyvykkäitä ja vähemmän selittäjiä. Poliitikkojen pitää kyetä tekemään kovia päätöksiä ja perustelemaan ne kansalaisille. Siihen minä sitoudun.

On ihmisiä, jotka keskittyvät valittamaan siitä, mikä kaikki on pielessä. Ja sitten on niitä, jotka ryhtyvät toimeen ja laittavat asiat kuntoon. Meille kokoomuksessa pienet ja suuret toimivat asiat ovat sujuvan arjen tae. Meille on sydämen asia tarttua härkää sarvista ja hoitaa epäkohdat kuntoon.

Äänestä vastuullista tekijää, jolla on näyttöä. Äänestä henkilöä, joka soraäänistä ja kovastakin kritiikistä huolimatta puskee eteenpäin. Ihmistä, joka yhdistää, kuuntelee ja uskaltaa olla mieltä. Äänestä ihmistä, joka seisoo uskomiensa asioiden takana. Takaan, ettei äänesi mene hukkaan.