POLIITTISEN AJATTELUNI PERUSPILARI

Politiikan tekoon ei kuulu se, että tehdään ja muutetaan huvin vuoksi. Aina pitää olla syy tekemisen takana. Perehdytään asioihin, joista päätetään. Kuunnellaan erilaisia näkemyksiä ja asiantuntijoita ja muodostetaan omat johtopäätökset ja kanta sen jälkeen. Arvot pysyvät, vaikka mielipiteet voivat muuttua. Maailmassa sattuu ja tapahtuu, nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin, ja siksi muutosten perässä ja ajan hermoilla on pysyttävä.

Miksi mennä muuttamaan jotakin, joka toimii? Ei lähdetä muuttamaan ja toteuttamaan itseisarvoisesti, vaan muutokselle täytyy olla hyvät perustelut. Voidaan aina hienosäätää, mutta mitään uutta ei pidä tehdä muutosvoiman takia. Ja kun jotakin tehdään, päätöstä pitää edeltää selvittäminen, asioihin perehtyminen ja hyvät perustelut. Miksi teemme mitä teemme?

Poliitikon pitää parhaansa mukaan kyetä näkemään kokonaisuuksia. Olemaan ratkaisukeskeinen, avarakatseinen yhteistyökykyinen sekä ahkera. Siitä on valtavan iso etu, että on laajat verkostot sekä kansalaisyhteiskunnan puolelle että median suuntaan. Politiikolla täytyy olla kykyä kuunnella ja arvioida asioita. Se vaatii kokemusta ja näkemystä sekä oikeanlaista asennetta. Sekä halua oppia. Elämässä kun ei koskaan pääse valmistumaan.

Päättäjän täytyy punnita eri vaihtoehtoja ja kyetä tekemään vaikeitakin päätöksiä. Hän saa olla rohkea uudistaja ja keskustelija. Soraäänistä huolimatta hänen on uskallettava seisoa ajamiensa ja uskomiensa asioiden takana ja tehtävä töitä niiden eteen. Tästä minulla on vahvaa näyttöä.

Olen päässyt edistämään lasten ja nuorten sekä haavoittuvassa asemassa olevien naisten asioita. Minua on pyritty vaientamaan ja minulle on lyöty leimakirveitä. Mutta kun kyseessä on Suomen ja suomalaisten asiat, minua on mahdotonta vaientaa. En halua rinnakkaisyhteiskuntia enkä polarisaatiota. Suomi kuuluu kaikille niille, jotka kokevat tämän maan isänmaakseen ja jotka haluavat olla osa yhteiskuntaa. Kaikille on täällä tilaa.