OPINTOTUEN TULORAJAT POISTETTAVA – OPISKELIJOITA ON KANNUSTETTAVA TYÖN TEKOON


Julkaistu alun perin Kauppalehdessä.

Koko vuoden ajan opiskelijajärjestöt ja poliitikot ovat käyneet keskustelua opiskelijoiden pärjäämisestä sekä siitä, mitä opintotuen tulorajoille pitäisi tehdä. Ehdotuksia on annettu suuntaan ja toiseen. Toiset haluavat lisätä sosiaalietuuksia ja toiset korottaa opintotuen tulorajoja tai poistaa ne kokonaan.

Yliopisto-opiskelijoiden etujärjestö Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) meni kenties ehdotuksissaan pisimmälle vaatimalla opiskelijoille oikeutta lomaan ja loma-ajan toimeentuloon. Viimeisimmän kannan opiskelijoiden toimeentuloasiaan antoi ministeri Annikka Saarikko (kesk.), jonka mukaan opintotuen tulorajoja ei pitäisi nostaa.

SYL:in kannanotto sai minut pohtimaan, missä menee kannanoton laatijoiden todellisuuden taju. Koin käsittämättömänä, kuinka erilaisten etuuksien ja ilmaisen opiskelun päälle jotkut kokevat oikeutuksen vaatia lomarahoja sen sijaan, että vaatisivat tulorajojen poistoa. Opiskelijoille on tarjolla kyllä töitä, jota mielellään tekevät.

Vuonna 2017 tein töitä Kelassa, jolloin opiskelijat siirtyivät asumislisästä yleisen asumistuen piiriin. Ainoastaan ulkomailla opiskelevat ja Ahvenanmaalla asuvat voivat saada asumislisää. Yleisessä asumistuessa opiskelijoiden tulee valvoa tulojaan, sillä tienestit vaikuttavat asumistuen määrään. 1000 euron kuukausitulo ei vielä alenna suuresti täyden tuen saamista, mutta 1500 e/kk kohdalla tuen määrä laskee reilu 50 prosenttia. Koska useimmat opiskelijat saavat sekä yleistä asumistukea että opintotukea, johon kuuluu automaattinen oikeus opintolainaan ja koska molemmissa sosiaalietuuksissa tulot vaikuttavat etuuden määrään, on perusteltua poistaa opintotuen tulorajat.

Opintotuen tulorajojen poistaminen ei tarkoita sitä, etteikö opiskelija joutuisi edelleen valvomaan yleiseen asumistukeensa vaikuttavia tuloja. Kela voi lakkauttaa yleisen asumistuen kokonaan, mikäli opiskelijan tienestit ylittävät tukeen oikeutettavan määrän.

Opintotukijärjestelmässä on puutteita ja liikaa byrokratiaa. Koen tärkeänä, että opintotuen tulorajat poistetaan tai että ne vähintään korotetaan 50 prosentilla, kuten kansanedustaja Janne Heikkinen (kok.) on ehdottanut. Yhteiskunnan on viestittävä, että ahkeruus ja työnteko kannattavat.

Kela perii vuosittain tuet takaisin kymmeniltätuhansilta opiskelijoilta, joiden vuosituloraja ylittää sallitun määrän. Moni opiskelija tai entinen sellainen - kuten allekirjoittanut - kokee Kelan opintotuen takaisinperinnät ikävinä. Nyt olisi korkea aika laittaa Kelan opintotuen takaisinperinnät historiaan.