ASEVELVOLLISUUS PITÄÄ ULOTTAA MYÖS KOSKEMAAN NAISIA


Monet järjestöt vaativat pakollisesta asevelvollisuudesta luopumista. Paraaikaa on menossa asiasta kansalaisaloite. Kansalaisaloitteen takana seisovat järjestöt kuten miesten tasa-arvo ry. vaatii asevelvollisuuden lakkauttamista. Minä olen vaatinut julkisuudessa asevelvollisuuden laajentamista naisiin.

Jos Suomi haluaa olla valtio, jossa edistetään miesten ja naisten tasa-arvoa kaikilla sektoreilla, niin täytyy myös asevelvollisuuden koskea naisia. En suvaitse valikoivaa tasa-arvopuhetta, jossa naisille lisää tasa-arvoa, mutta miehet jääkööt tasa-arvosta paitsi. Se, että naiset ovat fyysisesti heikompia kuin miehet, ei ole selitys sille, etteikö naisista olisi paljon muutakin apua sodan hetkellä kuin vain kivääriä kantamaan. Sodan käyminen on muuttunut, asemasodasta on siirrytty paljon suurempiin ja vaarallisempiin sodankäynnin asetelmiin. Mielestäni on tärkeätä, että naiset auttavat omalla panostuksellaan puolustamaan Suomen maata, mikäli joku tänne päättää hyökätä.

Puolustusvoimien tehtävänä ei mielestäni ole pelotella miehiä ja naisia, tai opettaa vain ampumaan, vaan kuten sanotaan armeijassa pojista tulee miehiä ja uskon, että armeijan avulla saamme tytöistä sisukkaampia naisia ja sellaisia, jotka pärjäävät esim. metsässä yksin. Kansalaisvalmiudet pitää olla hallussa kaikilla. Suomi on pieni maa ja jokaisen panos maanpuolustuksessa on elintärkeä.