MALTTIA MAAHANMUUTTOON

Olen asunut Suomessa 25 vuotta. Sen aikana olen nähnyt, kuinka Suomi on muuttunut eikä se ole aina ollut positiivista. Virheet maahanmuuttopolitiikassa johtavat rinnakkaisyhteiskuntiin, joiden seurauksista kärsimme me kaikki.

Millaista maahanmuuttopolitiikkaa Helsingissä tehdään? Se on meistä kiinni. Harkinnalla ja realismilla tehty kunnan asuntopolitiikka on toimivan maahanmuuttopolitiikan edellytys. Se on yksi askel.

Maahanmuutto on laaja käsite ja maahanmuuttajat ovat heterogeeninen joukko ihmisiä, joita ei voi niputtaa yhteen. Maahanmuutossa on eri osa-alueita ja ne on hyvä tunnistaa. Tässä yhteydessä kirjoitan nimenomaan humanitaarisesta maahanmuutosta ja sen ongelmista.

Maahanmuuton määrällä ja maahanmuuttopolitiikan laadulla on suora yhteys rinnakkaisyhteiskuntien syntymiseen. Olemme valitettavasti huonolla ja kestämättömällä tiellä. Sitä ei usein haluta nähdä. Hyvään pyrkiminen on tuottanut pahaa.

Kun annamme erioikeuksia ja vallan yhteisöille, turvattomuus kasvaa ja jokaiselle kansakunnalle täysin välttämätön yhteenkuuluvuuden tunne rapistuu. Helsingillä ei ole siihen varaa, ei myöskään muilla kunnilla.

Maahanmuuttajat eivät kaipaa paasaamista ja puolesta selittämistä. He eivät ole uhreja, vaan ajattelevia yksilöitä kykyineen ja vastuineen. He eivät ole tilanteensa uhreja, kuten jotkut antavat ymmärtää. Meidän pitää tukea maahanmuuttajia ja auttaa heitä uudessa maassa. Ja me saamme ja meidän pitää vaatia. Meidän on myös yritettävä puhaltaa yhteen hiileen. Suomen vuoksi.

Maahanmuuton on synnytettävä hyviä asioita ja oltava myönteinen. Ongelmiin pitää tarttua heti eikä kymmenen vuoden päästä. Jos sallimme ongelmien kasvaa, luomme pahaa. Käy niin, että huonosta integraatiosta ja vastuuttomuudesta kärsivät myös jo hyvin maahan sopeutuneet maahanmuuttajat. Maahanmuuton ongelmat eivät muutu valittamalla vaan korjaamalla.

Maahanmuutossa itsessään ei ole mitään ongelmaa, jos kotoutuminen, kotouttaminen ja työllistyminen toimivat. Hälyttävä huoltosuhde vaatii, että jotain pitää tehdä. Valtakunnan politiikan tasolla on isoja remontteja edessä, erityisesti sosiaaliturvan ja työ- ja elinkeinopolitiikan saralla. Mutta myös kaupungin tasolla on tehtävää.

Mitä enemmän sallimme alueiden eriytymistä sitä suurimmissa ongelmissa olemme. Maahanmuuttajavaltaisista alueista on päästävä eroon tekemällä parempaa kaupunkisuunnittelua. Myös opettajat pitävät vieraskielisten keskittymistä samoille alueille ongelmallisena.

Hyssyttely ja asioiden valkopesu eivät auta edistämään maahanmuuton lieveilmiöiden korjaamista, vaan vain pahentavat asioita. Yksilönvapaus ja samat mahdollisuudet kuuluvat jokaiselle yksilölle. Ei voi olla niin, että jotkut yksilöt joutuvat taustayhteisön ahdasmielisten normien takia tyytymään vähäisempään vapauteen ja vähäisempiin mahdollisuuksiin kuin jotkut toiset. Esimerkiksi sukupuolensa takia. Liberaalissa ja maallistuneessa yhteiskunnassa on pidettävä vapauksista kiinni. Kenenkään taustan ei pidä määrätä loppuelämän suuntaa, vaan jokaisen pitää voida valita millaista tapakulttuuria harjoittaa. Mahdollisuutta omiin valintoihin, yksilönvapauksia ja yhdenvertaisuutta on tuettava tappiin. Naisia ja tyttöjä alistavat käytännöt eivät kuulu Suomeen.

Joskus kuulen sanottavan, että kirjoitukseni ja puheeni lisäävät rasismia ja muukalaisvihaa. Itseasiassa se on päinvastoin. Maahanmuuttajataustaisilla tulee olemaan yhä vaikeampaa yhteiselo kantaväestön kanssa, mikäli emme nosta kissaa pöydälle ja pyri ratkaisemaan ongelmia. Olemme kaikki samassa veneessä.

Vaikeneminen ei ole vaihtoehto. Jos emme puhu, joku muu puhuu ja kaappaa keskustelutilan. Joku, joka ei hallitse kokonaisuuksia ja ole täysin rehellinen. Joku, joka repii rakentamisen sijaan. Se ei ole hyvä juttu. Avoimuus on myös politiikassa tärkeää. Se, että osaa, on halukas ja kykenee puhumaan myös vaikeista asioista.