ISLAM TARVITSEE USKONPUHDISTUSTA JA VASTUUNKANTOA


Jos ihmiset haluaisivat totalitarismia, huntupakkoa ja naisten alistamista, olisi Saudeihin lähtenyt ihmisiä jo joukolla. Suunta onkin toiseen suuntaan - kuten Yle Areenassa nähtävä dokumentti "Ulkolinja: Saudinaisten pako" osoittaa - yhteiskuntiin, jossa kunnioitetaan demokratiaa, yksilönvapautta, sekularismia ja tasa-arvoa.

Vapaa-ajattelu lisääntyy Lähi-idässä ja se tulee vain kiihtymään. Autoritääriset hallitsijat voivat joko kiristää ruuvia tai lisätä vapauksia. Isisin, Boko Haramin, Al-Shabaabin, Al-Nusran ja kumppaneiden syntyminen ovat seurausta tästä ilmiöstä, jota näemme islamilaisissa maissa sekä Euroopassa, jossa ex-muslimien määrä lisääntyy. Islamilaiset maat eivät ole kyenneet antamaan ratkaisuja, vaan ongelmia, joita ihmiset haluavat paeta.

Lähi-itä ja sen islamilaiset maat ovat jääneet 1400 vuotta ajassa taakse ja keskeisimmät syyt tähän ovat 1. Islam ei salli kehitystä ja reformaatiota, vaan tahtoo pysyä paikallaan, koska periaatteen mukaisesti islam on täydellinen uskonto juuri sellaisena kuin se profeetta Mohammedille ilmestyi 600-luvulla. 2. Islamilaisten maiden on helppo syöttää narrattiivia, jonka mukaan nykyiset ongelmat ovat peräisin länsimaista ja kuinka länsimaat ovat sortaneet ja ottaneet. On nostettu esiin ristiretket, imperialistiset valloitukset ja kylmä sota, jolla omaa takapajuisuutta ja saamattomuutta on pyritty selittämään kansalle. Narratiivin mukaan vika on eurooppalaisissa sen sijaan, että "meidän pitää ottaa vastuuta".

Islamilaiset maat eivät tule ikinä kehittymään niin kauan kuin kuolemaan keskitytään enemmän kuin elämään. Se paratiisi täytyy luoda tänne eikä odottaa kuolemaan. Elämän, ja siihen panostamisen täytyy olla rakkaampaa kuin taivaan paratiisin. Vastuun kantamisen pitää olla houkuttelevampaa kuin länsimaita sormilla osoittamisen.

Joku voisi vastalauseena ottaa esille kolonialismin. Eurooppalaisten valloitukset, joista otettiin muslimeilta oppia kun he lähtivät valloittamaan alueita ja alistamaan valloittamiensa alueiden ihmiset islamin alaisuuteen. Islam levittäytyi kovaa tahtia lyhyellä ajalla. Se joka väittää, että se tapahtui ihmisten tahdosta ja että arabit otettiin avoimin mielin vastaan, on ihminen, joka ei suostu myöntämään tosiasioita. Arabit ja muslimit valloittivat, raiskasivat ja murhasivat ihmisiä. Tänäkin päivänä islamilaisissa maissa on ihmisiä, jotka tulevat kolmansista maista ja jotka tekevät töitä orjan oloissa.

Islamilainen maailma tarvitsee uskonpuhdistusta. Sen täytyy kyetä tulemaan 2000-luvulle, sillä jos niin ei tapahdu väkipako länteen ja pohjoiseen on väistämätön seuraus ihmisten tyytymättömyyteen. Lähi-idän ja islamilaisten maiden olisi aika katsoa itseään peiliin, sen sijaan, että syyttelisivät omasta asemastaan jatkuvasti länsimaita. Pelkurimaisuudelle ei ole tilaa.